Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Löner år 2004 - Table Monthly salarys 2004

  Table: Montly salary and per cent change 2004 by class, sex and sector  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Konstnärstävling - vinnande affish

  Lisa Rydells affisch, som konstnärstävlingen. Tävlingen gick ut på att skapa en bild att användas till valarbetet 2006. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • LOs fackliga valcentrum

  Fackligt valcentrum kan bland annat hjälpa till med att hitta medverkande på olika möten och arrangemang, ge information om stora evenemang i arbetarrörelsen och i omvärlden, ge stöd och underlag till insändare, tal och artiklar, ge underlag till flygblad och andra material men framför allt sprida information om LOs prioriterade frågor och de dagsaktuella politiska ämnena. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI:
 • Valupptakt 2006 - program

  Valupptakt 2006 - 14-15 februari 2006 Örebro. Praktisk information. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Presskonferens om fackets inlaga till EG-domstolen om Laval-målet 1 februari 2006

  Webb-tv sändning från presskonferens på LO med LOs avtalssekreterare Erland Olauson, Byggnads och elektrikerna om om Laval-målet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • De fackliga organisationernas rättsliga argument i Laval-målet

  Målet i EG-domstolen gäller om EG-rätten förhindrar fackliga stridsåtgärder i syfte att förmå en utländsk arbetsgivare som tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige att teckna samma kollektivavtal som svenska arbetsgivare regelmässigt tecknar. Byggnads åtgärder syftar till att svenska och lettiska företag och arbetstagare ska behandlas exakt lika. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Är det jämlikhetens fel att jobben inte kommer? - LO-ekonomerna kommenterar en rapport från SNS

  Är det jämlikhetens fel att jobben inte kommer? SNS publicerade i tisdags rapporten "Att reformera välfärdsstaten" som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och amerikanska forskare. Rapportens huvudslutsats är att en överdriven jämlikhet gör att jobben inte kommer i Sverige. Man är det verkligen sant att skillnaderna i sysselsättningstillväxt beror på skillnader i jämlikhet mellan länderna? LO-ekonomerna kommenterar SNS-rapporten. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Diagram över prisjämförelser

  Pirsjämförelser elpriser 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI:
 • Löneökningstakt 2005-10

  Löneökningstakt för arbetare och tjänstemän inom privat sektor enligt Medlingsinstitutets konjunkturstatistik publicerad januari 2006 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • LO Globalt Nr 1 år 2006

  LO Globalt nr 1 år 2006 med bland annat intervju med Guy Ryder, FFI:s generalsekreterare på Sverigebesök: - Vi kompromissar aldrig om fackliga rättigheter. Andra rubriker: Ny FFI-rapport: Det har blivit farlgiare att vara fackligt aktiv PÅ besök i Asiens ekonomiska frizoner FFI: Fortsatta intesteringar i Burma underlättar militärjuntans förtryck Socialdemokraternas nya internationella program: En rättvis värld är möjlig  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • 2006 jan öppet brev borgerliga alliansen

  Öppet brev till Allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen Vi skrev till er i början av september för att få klarläggande om arbets­ löshetsförsäkringen. Det är nu december och vi har ännu inte fått något svar.  

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • LO presenterar rapporten Arbetsmiljö 1991-2003 – klass och kön

  Webb-tv från presskonferens den 6 december 2005 då LO presenterar rapporten ”Arbetsmiljö 1991-2003 – klass och kön”. Rapporten visar hur arbetsmiljön har förändrats för arbetare, lägre och högre tjänstemän under perioden 1991-2003. Drygt 38 000 personer har deltagit i den studie som rapporten bygger på. Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande och Sten Gellerstedt, LO-utredare 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Inbjudan till rikskonferens om Kollektivavtalet - det skriva löftet

  Injbjudan till rikskonferens den 6 februari om Kollektivavtalet – det skrivna löftet men också om: Naken, Sympatiåtgärder, Rädda jobben, Precisionsbemanning, Lönekonkurrens, Diskriminering, Minimilöner, Tvångsskiljedom, Lösdriveri, Järnhårda lönelagen, Karteller, Tjänstedirektivet, Proportionalitet, Prissamarbete, Marknadsdelning, Förbudord, Produktionsbegränsning, Lobbygrupp, Allmängiltigförklaring, Flexibilitet, Rüsselsheim, Race to the bottom, Utstationeringsdirektiv, Lex Britannia och Potatis. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Fyra konferenser om Kollektivavtalet – det skrivna löftet

  Inbjudan till fyra regionala konferensen om Kollektivavtalet - det skrivna löftet, men också om: Naken, Sympatiåtgärder, Rädda jobben, Precisionsbemanning, Lönekonkurrens,Diskriminering, Minimilöner, Tvångsskiljedom, lönelagen, Karteller, tjänstedirektivet, Proportionalitet, Marknadsdelning, Förbudord, Produktionsbegränsning, Allmängiltigförklaring, Flexibilitet, Rüsselsheim, Race Utstationeringsdirektiv, Lex Britannia och Potatis. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • LOs kurskatalog 2008

  Här finns LOs kurskatalog 2008 som en pfd-fil att hämta. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Wanja Lundby-Wedins tal till den socialdemokratiska partikongressen 2 november 2005

  Vi behöver mer muskler i finanspolitiken. Vi behöver en starkare regional näringspolitik. Vi behöver satsa mer på yrkesutbildningarna och ge fler en andra chans. Vi behöver ett arbetsliv för alla. Och kamrater: Det är hög tid för ett jämställt arbetsliv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Löner i olika länder 2003

  Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnad för industriarbetare i 31 länder år 1999-2003 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Webb-tv-sändning från presskonferens om ekonomiska utsikter hösten 2005

  Konjunkturuppgång men ännu ingen högkonjunktur, sade LO-ekonomerna då de presenterade Ekonomiska utsikter hösten 2005. Presskonfensen från den 12 oktober 2005 kan du se här som webb-tv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Diagram till pressmeddelande om Ekonomiska utsikter hösten 2005

  Försörjningsbalans och nyckeltal. Procentuell förändring 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Brev till EU-kommissionen från John Monks

  Dear President, The ETUC has been informed by the media that Commissioner McCreevy, during a visit to the Swedish capital Stockholm, is said to have expressed his disagreement with the Swedish system of industrial relations and collective bargaining, as applied to the cross-border provision of services. In his view, according to the report, this would be an infringement of the provisions in the EU Treaty with regard to the free movement of services. Since, indeed, the European Commission is the guardian of the European Treaties, the ETUC hereby calls on you, as President of the Commission, urgently to clarify if Commissioner McCreevy has been speaking on behalf of the Commission, and has indeed expressed himself as reported, and to clarify the position of the Commission with regard to his remarks 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
Sida 35 av 411...32333435363738...41