Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • LOs europapolitiska prioriteringar 2014–2019

  Full sysselsättning, ordning och reda, demokrati och öppenhet – 40 förslag för ett bättre EU 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Brev till Cambodias premiärminister

  LO och If Metall har i dag sänt följande brev till Kambodjas premiärminister Hun Sen där vi uppmanar regeringen att öka minimilönenivån och påtalar vårt missnöje med den uteblivna lönesättningsmekanismen.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • 20 slag mot Sveriges löntagare

  Det har varit åtta tuffa år för svensk fackföreningsrörelse. Genom en medveten politik har regeringen försämrat villkoren på svensk arbetsmarknad. Här är 20 beslut som har försämrat för Sveriges löntagare. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • LOs Svartbok - Alliansen och den svenska modellen - Åtta långa år med Alliansen

  Under sina åtta år vid regeringsmakten har Alliansen förändrat och försämrat förutsättningarna för den svenska modellen. Det visar en ny Svartbok från LO.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Tillväxt och jobb med en grön ekonomi

  Valet i höst handlar i stor grad om jobben. LRF och LO har en gemensam syn på hållbar utveckling och vi saknar något väsentligt i den debatt som pågår. Vi saknar en diskussion om det länder som Finland, Danmark, Tyskland och Sydkorea har; en strategi för en grön ekonomi – något som är avgörande om Sverige ska dra sitt strå till stacken i klimatfrågan och samtidigt skapa gröna jobb. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Program Facket i Almedalen 2014

  För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Hamnplan 5. I år har vi samlat seminarierna under temat Sverige kan bättre! Inför valet i september vill LO visa att det finns en annan politik, en politik som ger oss ett bättre Sverige. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Program
 • Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK

  Utvecklingsavtalet (UVA) ger anvisningar om hur medbestämmandelagen (MBL) ska tillämpas på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill med detta ramavtal ge uttryck för den viljeinriktning som parterna är ense om när det gäller att utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Strategi för framtidens yrkesutbildning

  Yrkesutbildningarnas betydelse för Sveriges framtid kan inte överskattas. Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, många av dem unga, finns ett växande behov av yrkesutbildade. Enligt SCBs prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldre­ omsorgen, men också inom industrin och servicesektorn. Därför måste fler söka sig till yrkesutbildningar – inte färre. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • Protestbrev till Sydkoreas president

  LO har sänt en protestnot till Sydkoreas president Park Geun-hye mot arresteringen av fackföreningsledaren YOO Ki-Soo.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Årsdagen av tragedin vid Rana Plaza

  Den 24 april var årsdagen av katastrofen i Bangladesh där över 1 200 arbetare dog vid raset av textilfabriken vid Rana Plaza. I ett brev till svenska regeringen har LO uppmärksammat detta.

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs årsredovisning 2013

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2013. 

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse Asta 2013

  Verksamhetsberättelse för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet för 2013. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan Asta 2014

  Verksamhetsplan för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet för 2014. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Verksamhetsplan
 • Anmälan om brott mot arbetstidslagen

   

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Blanketter
 • Begäran om åtgärd med mera enligt 19 a § arbetstidslagen

   

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Blanketter
 • Facklig handbok om OECDs riktlinjer för multinationella företag

  Denna fackliga handbok är framtagen av OECDs fackliga rådgivande kommitté, Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD, där de tre svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är medlemmar. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Sverigedemokraterna – ett hot mot Sveriges löntagare

  Sverigedemokraterna har gått från att vara ett litet parti med tydlig koppling till den rasistiska rörelsen till att vara vågmästare i riksdagen. Sedan den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt startade partiet 1988 har SD aktivt arbetat för att tvätta bort spåren av skinheads och vit-makt-rörelsen.  

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti

  Det här är en rapport om det fackliga löftet och om dess fiender. Om de som vill ha LO-medlemmars röster men som i själva verket ställer arbetskamrat mot arbetskamrat. Som tycker att en svensk löntagare har mer gemensamt med svenska direktörer än med sina invandrade arbetskamrater. Den handlar alltså om Sverigedemokraterna. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • LO Aktuellt januari 2014

  Den globala fackliga rörelsen förändras. För två hundra år sedan växte facket fram bland manliga industriarbetare i england. nu växer facket framför allt i utvecklingsländer och allra mest i asien. i snabb takt ökar också andelen kvinnor som är fackliga medlemmar. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • LOs verksamhetsberättelse 2012

  Under 2012 var full sysselsättning i fokus för LO. Temat för kongressen som ägde rum i slutet av maj var ”Jag vill jobba!”. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
Sida 5 av 4112345678...41