Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Facklig policy inför förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan USA och EU

  Denna policy redogör för utgångspunkter och minimikrav som den svenska fackföreningsrörelsen har för att kunna vara fortsatt positiv till ett transatlantiskt avtal. Bakom policyn står LO, TCO och SACO. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Global kampanj för Kambodjas textilarbetare

  LO har skickat ett protestbrev till Kambodjas premiärminister i protest mot det våld som demonstrerande textilarbetare har utsatts för. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs politiska plattform inför valet 2014

  Sveriges löntagare behöver en ny politik och en ny regering. Arbetslösheten är i dag högre än vid regeringsskiftet 2006. Otryggheten har ökat när välfärden skurits ner och arbetslöshets- och sjukförsäkringen försämrats. Istället har resurserna gått till massiva skattesänkningar, mest till dem som tjänar mest, utan att det gett fler jobb och med enda resultat att klyftorna i Sverige har ökat. Sverige kan bättre. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Folder
 • Slutrapport Mitt Sverige – vår framtid

  När 1,5 miljoner medlemmar ställer krav så måste politiken lyssna. Därför genomfördes kampanjen "Mitt Sverige - vår framtid" i höstas. Syftet var att lägga grunden till en valrörelse där LO sätter dagordningen och driver medlemmarnas frågor. Denna rapport berättar vilka politiska frågor som 22 617 personer tycker att LO ska prioritera. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Orättfärdiga arresteringar i Turkiet

  Den turkiska regimen missbrukar landets rättsväsende och fortsätter sin antifackliga politik med omotiverade arresteringar av fackliga företrädare och offentliganställda i Turkiet.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Ordningsregler för svensk arbetsmarknad

  Villkoren på arbetsmarknaden har hårdnat och de otrygga anställningarna blivit fler. Osund konkurrens med dåliga löner och villkor leder till att arbetare ställs mot arbetare. Regeringen ignorerar denna utveckling och när de dessutom misslyckas med att bekämpa arbetslösheten breder otryggheten ut sig. För att skapa ordning och reda föreslår Socialdemokraterna och LO tillsammans tio ordningsregler för arbetsmarknaden.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Folder
 • Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet

  Förutsättningarna för att bedriva den lokala och regionala tvärfackliga verksamheten förändras kontinuerligt. LO-kongressen 2004 fattade beslut i enlighet med kongressrapporten Medlem 2010 att se över distriktens administration, bemanning och geografiska områden. Ett arbete som sedan redovisades på LO-kongressen 2008.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Övrigt
 • Brev till Statsminister Reinfeldt angående REFIT

  LO, TCO och Saco skriver i ett gemensamt brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt att de fackliga centralorganisationerna är oroade över vad EU-kommissionens förslag om regelförändringar för mindre företag kan komma att innebära för arbetstagares rättigheter inom EU.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Protestbrev
 • Protestbrev till Rumäniens premiärminister Victor Ponta

  LO har sänt en protestnot till den rumänske premiärministern Victor Ponta på grund av brister i arbetsmarknadslagstiftningen och lagen om social dialog.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Protestbrev till Colombias president Juan Manuel Santos

  LO har sänt en protestnot till den colombianske president Juan Manuel Santos angående fängslandet av Hubert de Jesús Ballesteros Gómez som sitter i styrelsen för den colombianska landsorganisation CUT.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Protestbrev till Paraguays president Horacio Cartes

  LO har sänt en protestnot till presidenten i Paraguay, Horacio Cartes, som stöd för landsorganisationerna i Paraguay, CUT-A och CNT som arbetar för införandet av grundläggande fackliga rättigheter.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Företagshälsovård - en handledning från LO och LO-förbunden

  Denna handledning är en gemensam LO-strategi för att säkerställa att alla arbetstagare får tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård (FHV). Handledningen vänder sig till alla förtroendevalda, särskilt till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Folder
 • Företagshälsovård på riktigt

  Foldern Företagshälsovård på riktigt ställer frågan om du har tillgång till företagshälsovård på riktigt eller bara på papperet. En test om nio påståenden kan hjälpa dig att svara på frågan. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Folder
 • Turkiet och det turkiska folket förtjänar mycket bättre

  Turkiet och det turkiska folket förtjänar mycket bättre. De förtjänar demokrati och skydd av deras mänskliga rättigheter, inklusive de fackliga rättigheterna. Situationen i Turkiet med våld mot landets befolkning måste få ett slut.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Guatemala maj 2013

   

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Dagordning LOs representantskap maj 2013

  Dagordning för LOs representantskap 21/5 2013. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Dagordning
 • Inkopplade företag maj 2013

  Inkopplade företag maj 2013. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Övrigt
 • Colombia april 2013

   

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs årsredovisning 2012

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2012. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Kongressprotokoll - del 2

  Protokoll från LOs 27e ordinarie kongress 2012 - del 2. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
Sida 6 av 411...3456789...41