Facket Direkt

Missa inte föräldrapenningtillägget

Försäkringar Många pappor missar det föräldrapenningtillägg de har rätt till. Den ersättningen är större än barnbidraget. Arbetsgivarna måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn.

Publicerad
Uppdaterad
Tiden när barnen är små kommer inte tillbaka. Foto: Lars Forsstedt

9 procent av papporna tar FPT

I Stockholms län har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 83 procent.

Om man tittar på hela landet är det bara 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Det visar LOs senaste utvärdering av föräldrapenningtillägget.

Lönsamt och glädje med barnet

Stefan Hansson är förste ombudsman LO-distriktet i Stockholms län.

- Ersättningen från föräldrapenningtillägget är större än barnbidraget också för låga inkomster. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns. Både pappor och mammor kan dryga ut
Stefan Hansson LO-distriktet Stockholmkassan under barnets första tid men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Stefan Hansson.

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal

De allra flesta som arbetar på en arbetsplats som omfattas av något av LO-förbundens kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-medlemmar inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen.

Hoppades på fler föräldraldediga pappor

Kvinnor som ansökt om ersättning från föräldrapenningtillägget ,FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det motsvarar 84 dagar.

Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län, hade hoppats att fler män hade utnyttjat ersättningen.

- Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn.

Läs LOs utvärdering Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.