Facket Direkt

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

”OM FACKET” är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursinnehåll

1. Människovärde och fackets värdegrund.
2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan.


Bekräftelse på kursen kommer per post (samt e-post och sms) ca 3 veckor innan kursstart. Glöm inte att söka ledigt från ditt jobb senast 2 veckor innan.


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administrationen sker i enligthet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.


 

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Löfströms allé 7
Sundbyberg

Kursanordnare
LO-distriktet i Stockholms län

Kostnad
Ingen

Ekonomi
Deltagarna ersätts med stipendium om 116 kr/h

Ansök senast 2019-03-31Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information