Facket direkt facketdirekt.nu

Om kongressen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Behandling av kongressrapport och motioner

Den 17 till 20 juni håller LO sin 28e kongress, i City Conference Center i Stockholm (fd Folkets Hus). De 300 ombuden från LOs 14 medlemsförbund, LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till de 308 motioner som kommit in från förbunden.

Ombuden ska också behandla förslagen i LOs stora kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Kongresstema - Investera för jämlikhet

De flesta i Sverige vill ha ett jämlikt samhälle. Vi vill inte se stora klyftor som gör att vissa människor har förmåner och möjligheter som är utom räckhåll för andra. Alla ska ha samma chans att förverkliga sina drömmar och leva ett bra liv.

Men Sverige blir allt mindre jämlikt. 

Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snabbast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-medlemmarnas är skillnaderna de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest jämlika land. 

Det är dags att vända utvecklingen. Kongressen blir ett viktigt avstamp för LOs kamp för ökad jämlikhet. 

Högsta beslutande organ

Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.