Facket Direkt

Vision och mål

Organisationsfrågor LOs mål handlar om arbete för alla, rättvisa löner, jämställd fördelning, solidarisk välfärd och utvecklande arbeten.

Publicerad
Uppdaterad

1. Arbete för alla, en rättighet och ett ansvar

Arbetslöshet är något av det värsta en människa kan drabbas av. Man förlorar inte enbart sin lön utan också en del av sin identitet. LO kämpar därför att alla ska ha ett jobb. För att nå dit måste, samhället ha full sysselsättning som överordnat mål. Ett första etappmål är att minska den öppna arbetslösheten till fyra procent. Särskilt viktigt är att människor som stått utanför arbetsmarknaden länge, exempelvis invandrare, får jobb.

2. Ökade och rättvisa löner

Lönerna är inte alltid rättvisa och jämställda. Till exempel tjänar fortfarande män mer än kvinnor. LOs roll är att samordna förbundens kamp för rättvisare löner. Målet är att minska skillnaderna, motverka diskriminering och arbeta för att alla medlemmar ska ha reallöneökningar, det vill säga löneökningarna som inte äts upp av hög inflation. För att öka reallönerna är det också viktigt att få fler arbetsplatser att teckna kollektivavtal.

3. Jämlik och jämställd fördelning

Många gåger sker fördelningen av resurserna i samhället väldigt ojämlikt. Exempelvis har löneskillnaderna i Sverige ökat kraftigt de senaste åren. Enligt statistiken går det åt totalt 46 industriarbetarlöner för att ersätta en normal näringslivstopp. 1985 var avståndet 3,4 industriarbetarlöner. LO menar att löneskillnaderna och löneökningarna måste, stämma överens med människors uppfattning om vad som är rättvist. Det gör det inte idag. För att vårt samhalle ska kunna bli socialt rättvist, och inte dras isär av motsättningar, krävs det att fördelningen sker jämlikt och jämställt.

4. Generell och solidarisk välfärd

Sverige är på många sätt ett gott samhälle, men spåren av ökade klyftor och besparingar syns allt mer: Boendet skiljer ofta rika och fattiga. Alla barn får inte den hjälp de behöver i skolan. Många har svårt att skaffa barn för ekonomins skull eller för att arbetslivet inte gör det möjligt. LO menar att den generella valfarden behöver stärkas for att kunna ge alla människor rätt till jämlika uppväxtvillkor. Mer resurser behöver tillföras. Vi vill exempelvis göra skolan bättre och arbetar för att ersättningen ska vara hög vid arbetslöshet eller sjukdom.

5. Goda och utvecklande arbeten

Alla trivs inte på sina arbeten. En del slits ut genom stress och dåliga arbetsmiljöer, andra känner inte att jobbet ger tillräcklig utveckling. LO menar att arbetsplatserna ska vara friska och ge den enskilde tillfredställelse. Ingen ska behöva bli sjukskriven. Mycket behöver göras för att minska sjukskrivningarna. Rehabiliteringen behöver bli bättre och det förebyggande arbetet stärkas. Företagshälsovård för alla medlemmar är ett av LOs mål. Att fler medlemmar ska få gå en personalutbildning är ett annat.