Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för ekonomisk politik

Ekonomi Enheten för ekonomisk politik ansvarar för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom näringspolitik, bostadspolitik och infrastruktur.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anna Almqvist

LO-ekonom

Ekonomisk politik och ekonomisk jämlikhet (inkomst- och förmögenhetsskillnader).

Thomas Carlén

LO-ekonom

Ekonomisk politik, arbetsmarknadsekonomi och lönebildning.

Sebastian de Toro

LO-ekonom

Ekonomisk politik, lönebildning, överskuldsättning.

Torbjörn Hållö

LO-ekonom

Ekonomisk politik, skatter och finansiella marknader.

Föräldraledig

Åsa-Pia Järliden Bergström

LO-ekonom

Ekonomisk politik och offentliga finanser.

Anna-Kirsti Löfgren

LO-ekonom

Ekonomisk politik, arbetsmarknadsekonomi och inkomstfördelning.