Facket Direkt

Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

Välfärd Enheten ansvarar för policyutveckling och bevakning inom områdena offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring, arbetslivsutveckling, arbetsmarknadspolitik (inklusive arbetslöshetskassor och arbetslöshetsförsäkring), omställningsstödet, diskriminering, jämställdhet och facklig feminism, migrationspolitisk, ekonomisk brottslighet och utbildning. Enheten samordnar förbunden inom arbetsmiljöområdet, regionala skyddsombudsverksamheten och standardisering.

Publicerad
Uppdaterad

Roger Andersson

Ombudsman

Ansvarig för arbetsmarknadspolitik, ESF, Kompetensutveckling och Omställningsstiftelserna.

Joa Bergold

Utredare

Välfärdspolitik, jämställdhetspolitik, föräldraförsäkringen, klass och kön.

My Billstam

Ombudsman

Standardisering, företagshälsovård, lagar och avtal, utbildning, samråd.

Sanna Melin

Ombudsman

Arbetslivsinriktad rehabilitering, funktionshindrade i arbetslivet, äldre i arbetslivet, utbildning, lagstiftning/avtal, samråd.

Kjell Rautio

Utredare

Sjukförsäkringen och socialpolitiken. Representerar LO i Folksams forskningsråd.

Mattias Schulstad

Utredare

Migration, upphandling och ekonomisk brottslighet.

Ulrika Vedin

Utredare

Arbetslöshetsförsäkringen, arbetsmarknadsfrågor, särskilt kopplat till klass och kön.