Facket Direkt

LO söker chef till LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Organisationsfrågor Tjänsten är placerad på enheten för organisationsfrågor som samordnar den tvärfackliga utbildningen och den lokala regionala organisationen. Områden som också ligger på enhetens ansvar är information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten, skolinformation och ungdomsverksamhet, facklig-politisk verksamhet på regional- och lokal nivå samt det tvärfackliga arbetet; ”Högre organisationsgrad”.

Publicerad
Uppdaterad

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Det finns tio LO distrikt. De organiserar den fackliga och politiska samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg har 35 förbundsavdelningar inom sitt geografiska område, vilka har cirka 94 000 medlemmar.

Distriktsexpeditionen har sitt säte i Gävle.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda och samordna LO-distriktets verksamhet i enlighet med LOs centrala och distriktets verksamhetsplan. Göra prioriteringar så att arbetet inom verksamheten fördelas och samordnas på ett funktionellt sätt.
  • Leda distriktsverksamheten enligt riktlinjer i LOs chefs och ledarskapspolicy.
  • Vara arbetsgivarens företrädare för anställda inom LO-distriktet.
  • Ansvarar för utvecklingssamtal, kompetensutveckling och utveckling av arbetet.
  • Arbetsmiljöansvar för distriktet.
  • Företräda LO internt och externt gällande distriktsverksamheten.
  • Utveckling och uppföljning av organisationen för distriktet och den lokala verksamheten.
  • Upprätta underlag för verksamhetsplan samt budgetunderlag för distriktsverksamheten enligt mål av kongress, representantskap, LOs styrelse samt beslut i LO-distriktets styrelse.
  • Vara LO-distriktets kassör.
  • Kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan och budget.

Du har erfarenhet att vara chef. Mycket god förmåga att organisera, samordna och verkställa beslut. Uppnå uppsatta mål och entusiasmera medarbetare. Du har erfarenhet att initiera och utveckla aktiviteter och verksamhet samt mycket goda kunskaper om distriktsverksamheten.

Du har mycket goda kunskaper om arbetarrörelsen och i första hand fackföreningsrörelsen, dess organisation arbetssätt och beslutsordning. Du delar givetvis arbetarrörelsens värderingar och har bred facklig och politisk skolning. Erfarenhet från fackligt arbete på regional och central förbundsnivå är meriterande, liksom erfarenhet av fackligt/politiskt arbete. Du har B körkort.

Som person är du kreativ, utåtriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp.

Vill du veta mer? Kontakta enhetschefchef Pernilla Lund, 08-796 26 28, eller LO-distriktets ordförande Mats Eriksson, 070-780 27 00.

Facklig kontakt: Maria Östberg, chef LO-distriktet i Norr, 070-628 26 04. Distriktsombudsmannaklubbens ordförande Rickard Carstedt, 070-242 10 94.

Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2017 till lotta.gegerfelt@lo.se.