Facket Direkt

LO söker chef till LO-distriktet i Västsverige

Organisationsfrågor Tjänsten är placerad på enheten för organisationsfrågor som samordnar den regionala organisationen. Områden som också ligger på enhetens ansvar är den tvärfackliga utbildningen, information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten, skolinformation och ungdomsverksamhet, organisationsgradsfrågor samt facklig-politisk verksamhet på regional och lokal nivå.

Publicerad
Uppdaterad

Västra Götalands och Hallands län

Det finns tio LO-distrikt. De organiserar den fackliga och politiska samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på regional och lokal nivå.

LO-distriktet i Västsverige omfattar Västra Götalands län och Hallands län och har cirka 255 000 medlemmar i 49 medlemsavdelningar. Distriktsexpeditionen finns i Göteborg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Leda och samordna LO-distriktets verksamhet i enlighet med LOs centrala och distriktets verksamhetsplan. Göra prioriteringar så att arbetet inom verksamheten fördelas och samordnas på ett funktionellt sätt.
  • Leda distriktsverksamheten enligt riktlinjer i LOs chefs och ledarskapspolicy.
  • Vara arbetsgivarens företrädare för anställda inom LO-distriktet.
  • Ansvara för utvecklingssamtal, kompetensutveckling och utveckling av arbetet.
  • Arbetsmiljöansvar för distriktet.
  • Företräda LO intern och externt gällande distriktsverksamheten.
  • Utveckling och uppföljning av organisationen för distriktet och den lokala verksamheten.
  • Upprätta underlag för verksamhetsplan samt budgetunderlag för distriktsverksamheten enligt mål av kongress, representantskap, LOs styrelse samt beslut i LO-distriktets styrelse.
  • Kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan och budget.

Uppnå uppsatta mål

Du har erfarenhet att vara chef. Mycket god förmåga att organisera, samordna och verkställa beslut. Uppnå uppsatta mål och entusiasmera medarbetare. Du har erfarenhet att initiera och utveckla aktiviteter och verksamhet samt mycket goda kunskaper om distriktsverksamheten.

Fackligt och politiskt

Du har mycket goda kunskaper om arbetarrörelsen och i första hand fackföreningsrörelsen, dess organisation, arbetssätt och beslutsordning. Du delar givetvis arbetarrörelsens värderingar och har bred facklig och politisk skolning. Erfarenhet från fackligt arbete på regional och central förbundsnivå är meriterande, liksom erfarenhet av fackligt-politiskt arbete.

Tjänsten kräver B körkort.

Som person är du kreativ, utåtriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp.

Ansökan senast 25 april

Vill du veta mer? Kontakta enhetschefchef Pernilla Lund, 08-796 26 28, eller LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson, 070-657 31 26.
Krister Andersson, chef LO-distriktet i Västsverige, 070-541 98 27, eller distriktsombudsmannaklubbens ordförande Rickard Carstedt, 070-242 10 94.

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2017 till lotta.gegerfelt@lo.se