Facket Direkt

LO söker påverkansansvarig

Organisationsfrågor LO söker en person som ska samordna LOs politiska påverkansarbete och bidra till att LOs prioriterade frågor får större genomslag i beslut på olika nivåer. Det handlar om att påverka regering, riksdag, statliga utredningar, kommuner och organisationer.

Publicerad
Uppdaterad

LO söker påverkansansvarig till enheten för kommunikation och ledningsstöd

Detta arbete sker i dag på många sätt kontinuerligt genom exempelvis facklig-politisk samverkan, opinionsbildning, remissvar, medverkan i utredningar och olika kontakter. Påverkansansvarig ska skapa en bättre struktur kring påverkansfrågorna tillsammans med övriga medarbetare på LO. I det ingår bland annat bevakning av för LO viktiga frågor och ta fram och verkställa påverkansplaner tillsammans med experterna på LO-kansliet.

Tjänsten är placerad på enheten för kommunikation och ledningsstöd men arbetar nära de andra enheterna utifrån aktuella frågor.

Utbildning och erfarenhet

Du har erfarenhet av arbete med utredningar och policyprocesser i fackliga och/eller politiska organisationer och folkrörelser. Du har även jobbat med kommunikation och opinionsbildning och är en duktig skribent som är van att driva större projekt samt att bygga nätverk. Du tar stort eget ansvar och arbetar strukturerat och målmedvetet.

Du trivs i sociala sammanhang och ska både kunna arbeta självständigt och samarbeta väl med andra både på LO och i andra sammanhang. Du måste dela arbetarrörelsen värderingar.

Tjänsten är ett vikariat t o m 180930.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Rasmus Korsvall, enhetschef, 070-658 27 07. 
Facklig kontaktperson för Handelsklubben Therese Roselin Göthe 070-560 26 27.

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2017 till lotta.gegerfelt@lo.se