Facket Direkt

LO söker vikarierande utredare

Organisationsfrågor Vi söker en kvalificerad utredare med goda kunskaper inom arbetsmarknadsfrågor.

Publicerad
Uppdaterad

Vikariat

Tjänsten är placerad på enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad som ansvarar för policyutveckling och bevakning inom områdena offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring, arbetslivsutveckling, arbetsmarknadspolitik, omställningsstödet, diskriminering, jämställdhet och facklig feminism, migrationspolitik, ekonomisk brottslighet och utbildning.

Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast samt varaktighet till 2018 01 07, då innehavaren är tjänstledig för politiskt uppdrag.

Vad

I tjänsten ingår att planera och genomföra utredningar både självständigt och tillsammans med andra. Du kommer också att ta fram kortare kunskapsöversikter och beslutsunderlag, svara på remisser, samt representera LO i expert- och referensgrupper främst i frågor som rör den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Du bidrar också till att sprida kunskap till och svar på frågor från LOs medlemsförbund, media och allmänheten inom dina ansvarsområden.

Vem

Du har:

  • Goda kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och arbetsmarknadspolitik.
  • Flerårig erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, gärna med fokus på etablering.
  • Kunskaper om Arbetsförmedlingen och om parternas och regeringens arbete med den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
  • Vilja och förmåga att samarbeta både internt med LOs medlemsförbund och externt, främst med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter, men även med övriga aktörer på området.
  • Förmåga att självständigt initiera, driva och slutföra kortare och längre projekt av olika karaktär.
  • Förmåga att självständigt beställa, bearbeta och analysera statistik.
  • God stilistisk förmåga.
  • Erfarenhet av att föredra frågor muntligt i olika sammanhang och av att skriva såväl remissvar och beslutsunderlag som längre rapporter.
  • Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet från fackligt arbete på förbundsnivå.
  • Du har goda kunskaper om arbetarrörelsen och i första hand fackföreningsrörelsen, dess organisation arbetssätt och beslutsordning.

Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsen värderingar.

Information om tjänsten lämnas av enhetschef Malin Wreder, tel 070-260 23 15. Facklig kontaktperson är Therese Roselin Göthe, Handelsklubben, tel 070-560 26 27.

Du mailar din ansökan till lotta.gegerfelt@lo.se senast den 26 januari 2017.