Facket direkt facketdirekt.nu

Praktikanter till LO

Organisationsfrågor LO företräder Sveriges arbetare och är en av landets viktigaste opinionsbildande aktörer. Hos oss arbetar bland annat ekonomer och utredare för att analysera samhällsutvecklingen och föreslå nya reformer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På LO arbetar också ombudsmän, kommunikatörer, pressekreterare, politiska sekreterare, med flera, för att stötta LOs ledning och föra ut medlemmarnas åsikter i samhällsdebatten. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

LO söker löpande efter personer som brinner för att göra Sverige till ett bättre och mer jämlikt samhälle. LO erbjuder nu praktikplatser under perioden september 2019 – januari 2020. Praktiken kommer att vara på någon av dessa enheter:

- Enheten för avtalsfrågor
- Enheten för ekonomisk politik
- Enheten för internationella frågor
- Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

LO är en spännande arbetsplats och en relevant röst i formandet av Sveriges framtid. Genom våra 14 förbund företräder vi cirka 1,5 miljoner medlemmar. 

Arbetsuppgifter

Praktikanterna ska i första hand bistå i det pågående utredningsarbetet på enheterna. Detta innebär bland annat att sätta sig in i och sammanfatta litteratur, hämta in data och göra datasammanställningar, skriva underlag och anordna seminarier. Arbetet innebär också att delta i den löpande verksamheten på enheterna i form av interna och externa möten. Arbetet kommer även att bestå i ett eget, självständigt arbete i form av ett PM eller en uppsats om ett sakområde som praktikanten väljer i dialog med handledaren på respektive enhet.

Kvalifikationer

De praktikanter vi söker studerar juridik, nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap på masternivå. Uppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är flexibel och initiativrik, samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du bör även ha intresse av att i framtiden arbeta i en idéburen organisation.

Kontaktperson

Ola Pettersson, enhetschef på enheten för ekonomisk politik, ola.pettersson@lo.se.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 30 april. Ansökan ska bestå av ett personligt brev med önskan om enhetsplacering samt ett cv.

Ansökan skickas till lotta.gegerfelt@lo.se.

Personuppgifter

LO samlar in och behandlar personuppgifter i samband med rekrytering. Personuppgifterna raderas två år efter att tjänsten är tillsatt. Mer information hittar du här.