Facket Direkt

Praktikanter till LOs utredningsenheter

Organisationsfrågor LO företräder Sveriges arbetare och är en av landets viktigaste opinionsbildande aktörer. Hos oss arbetar bl.a. ekonomer och utredare för att analysera samhällsutvecklingen och föreslå nya reformer.

Publicerad
Uppdaterad

På LO arbetar också kommunikatörer, pressekreterare, politiska sekreterare med flera, för att stötta LOs ledning och föra ut medlemmarnas åsikter i samhällsdebatten. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

LO söker löpande efter personer som brinner för att göra Sverige till ett bättre och mer jämlikt samhälle. LO erbjuder nu ett antal praktikplatser under perioden september 2017 – januari 2018. Praktiken kommer att vara på någon av våra policyenheter Enheten för ekonomisk politik eller Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad. De arbetar med utredningsverksamhet och ekonomiska analyser som berör arbetsmarknad, lönebildning, utbildningsfrågor, välfärdsfrågor, avtalsfrågor, internationella frågor, näringspolitik och ekonomisk politik såsom penning- och finanspolitik och skattefrågor.

LO är en spännande arbetsplats och en relevant röst i formandet av Sveriges framtid. Genom våra 14 förbund företräder vi cirka 1,5 miljoner medlemmar. 

Arbetsuppgifter

Praktikanterna ska i första hand bistå i det pågående utredningsarbetet på enheterna. Detta innebär bland annat att sätta sig in i och sammanfatta litteratur, hämta in data och göra datasammanställningar, skriva underlag och anordna seminarier. Arbetet innebär också att delta i den löpande verksamheten på enheterna i form av interna och externa möten. Arbetet kommer också att bestå i ett eget, självständigt arbete i form av en PM eller en uppsats om ett sakområde som praktikanten väljer i dialog med handledaren på respektive enhet.

Kvalifikationer

De praktikanter vi söker studerar nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap på masternivå. Uppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är flexibel och initiativrik, samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du bör även ha intresse av att i framtiden arbeta i en politiskt styrd organisation.

Kontaktperson

Christoffer Ahlqvist, personalchef, 070-687 24 97, christoffer.ahlqvist@lo.se

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 12 juli 2017. Ansökan ska bestå av ett personligt brev med önskan om enhetsplacering samt ett cv.

Ansökan skickas till lotta.gegerfelt@lo.se