Facket Direkt

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Den stora frågan är kampen mot arbetslösheten. LOs och arbetarrörelsens framtid kommer att avgöras om vi kan finna en väg tillbaka till full sysselsättning.

Publicerad
Uppdaterad

Full sysselsättning

Karl-Petter Thorwaldsson anger tre områden som allra viktigast för LO att ha fokus på. Den första och största är kampen mot arbetslösheten.

- Våra medlemmar vill se en väg ut ur massarbetslösheten. Vi har två mål. Det ena är att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa år 2020 och det andra att ungdomar ska erbjudas ett jobb inom 90 dagar.

- Ska vi lyckas krävs det att vi hittar nya vägar för att bekämpa arbetslösheten. Samhällsinvesteringar är en nyckelfråga. Satsar vi 70 miljarder på bättre infrastruktur, bostäder och höjd kvalité i välfärden så kan vi skapa 100 000 nya arbetstillfällen.

Schysta villkor

Det andra området är schysta villkor.

- Många av de begränsningar som rör arbetares rättigheter i Sverige kommer från EU. Den viktigaste är Laval-domen där LO och Socialdemokraterna har en överenskommelse om ett tiopunktsprogram för att komma tillrätta med problemen.

- Problemen i kvinnodominerade branscher med visstider, delade turer och vikariat behöver vi också hitta en bra lösning på. 

Jämställdhet

Det tredje området är just jämställdhet som handlar om orättvisa och ojämlika löner, i dag tjänar kvinnor mer än 20 procent mindre än vad männen tjänar.

- Men det är framför allt kvinnors arbetsmarknad som är mycket, mycket sämre än mäns arbetsmarknad. Där finns vikariaten, de delade turerna och visstidsanställningar som staplas på varandra. 

- Kvinnorna hinner komma långt upp i åldrarna innan de får sin första tillsvidareanställning. Det är givetvis helt oacceptabelt att det är på det sättet.

Betydelsen av en s-ledd regering

Med en s-styrd regering får LO en helt annan möjlighet att påverka, menar LOs ordförande. Ett exempel är höjningen av taket i a-kassan från 670 kronor till 910 kronor per dag.

- Det är en jätteviktig höjning som gör att många LO-medlemmar som är, eller riskerar att bli, arbetslösa får 80 procent i ersättning. Det är ett stort steg i rätt riktning. Socialdemokraternas ambition att lägga ner fas 3 och ersätta det med värdiga jobb visar hur LO och S har en gemensam ståndpunkt.

- Sedan 2006 är det i huvudsak näringslivet som stärkt sin ställning i det svenska samhället. Det måste vi ändra på, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson.