Facket direkt facketdirekt.nu

Hösten 2018

Organisationsfrågor Onsdag den 24 oktober sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förslag till dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 24 oktober. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Antagande av dag- och arbetsordning

4. Val av två ordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare

7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet

8. Förbundsavgifter till LO

9. Motionsbehandling

10. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap

11. Valet 2018

12. Övriga frågor

13. Avslutning

Mötet direktsänds i LO Play