Facket direkt facketdirekt.nu

Våren 2019

Organisationsfrågor Onsdag den 15 maj sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 15 maj. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2018
10. Revisionsberättelse för 2018
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2018
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Övriga frågor
19. Avslutning

Mötet direktsänds i LO Play