Facket Direkt

Hösten 2013

Organisationsfrågor Vid LOs representantskapsmöte den 23 oktober presenteras slutrapporten från projektet Arbetsmarknaden efter krisen. Organiseringsfrågan, den kommande studieutredningen samt motionsbehandling står även på dagordningen.

Publicerad
Uppdaterad

Dag: 23 oktober
Plats: Z-salen på ABF Stockholm
Tid: kl 10.00- 12.30

Representantskapets möte sänds i LO Play. 

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Antagande av dag- och arbetsordning

4. Val av två ordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av två justerare för protokollet

7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet

8. Normalstadgar för LO-distrikten och Stadgar för LO-sektionerna

9. Slutrapportering av projektet Arbetsmarknaden efter krisen

10. Förbundsavgifter till LO

11. Motionsbehandling

12. LOs studieutredning

13. Inriktning för organisering och medlemsvärvning fram till kongressen 2016

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Läs mer om innehållet i dagordningspunkterna här (pdf).