Facket Direkt

Hösten 2014

Organisationsfrågor LOs representantskap sammanträder 22 oktober i Stockholm. Gästtalare är socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Antagande av dag- och arbetsordning

4. Val av två ordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av två justerare

7. Beslut om representantskapets offentlighet

8. Gästtalare

9. Förbundsavgifter till LO

10. Motionsbehandling

11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap

12. Övriga frågor

13. Avslutning

Mer information om innehållet på representantskapet (pdf)

Bilaga 1: Motioner och utlåtanden (pdf)

Representantskapet sänds direkt i LO Play.

Gun-Britt Karlsson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.