Facket Direkt

Hösten 2017

Organisationsfrågor Onsdag den 18 oktober sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 18 oktober. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Avtalsrörelsen
9. Förbundsavgifter till LO
10. Motionsbehandling
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
12. Övriga frågor
13. Avslutning

Representantskapet sänds direkt i LO Play