Facket Direkt

Våren 2014

Organisationsfrågor Onsdag den 14 maj samlas LOs representantskap i Stockholm. Gästerna på mötet är Marita Ulvskog, ledamot i Europaparlamentet för Socialdemokraterna och Guy Ryder, generaldirektör på ILO, International Labour Organisation.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Röda sångboken
10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2013
11. Revisionsberättelse för 2013
12. LOs minnesfonds årsredovisning
13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
14. Gästerna har ordet – Guy Ryder, ILO samt Marita Ulvskog, Europaparlamentet
15. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
16. Val av auktoriserad revisor
17. Motionsbehandling
18. Verksamhetsplanering 2014 och 2015
19. Nya ledamöter i LOs representantskap
20. Övriga frågor
21. Avslutning

Mer information om innehållet på representantskapet (pdf)

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.