Facket Direkt

Våren 2015

Organisationsfrågor LOs representantskap sammanträder 19 maj i Stockholm. Gästtalare är socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Tomas Eneroth. Mötet pågår mellan kl. 10.00 -12.30 och sänds direkt i LO Play.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop
 3. Parentation
 4. Antagande av dag- och arbetsordning
 5. Val av två ordförande
 6. Val av sekreterare
 7. Val av två justerare för protokollet
 8. Beslut om representantskapetsmötets offentlighet
 9. Gästerna har ordet
 10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2014
 11. Revisionsberättelse för 2014
 12. LOs minnesfonds årsredovisning
 13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
 14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
 15. Fyllnadsval
 16. Val av auktoriserad revisor
 17. Motionsbehandling
 18. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
 19. Övriga frågor
 20. Avslutning

Bilaga: Detaljerad dagordning (pdf)

Bilaga: Motion och utlåtande (pdf)

Representantskapet sänds direkt i LO Play.

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.