LO Play

Filtrera innehåll | Rensa filter

Prenumerera på filmklipp

Ekonomi

LO om handel och protektionism

3 min 40 sek

Utredaren Monika Arvidsson ser en jämlik fördelning av globaliseringens vinster som nödvändig för att motverka slutenhet och protektionism.

Välfärd

Almedalen: Hur kan lärfritids bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

1 tim

Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är i dag långtifrån jämlik. Hur kan LOs förslag om lärfritids, med mer stimulerande aktiviteter och där fler elever får möjlighet att vistas, bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

Välfärd

Almedalen: Vi har råd att ta hand om varandra! Välfärd är trygghet för alla

1 tim

Välfärdspolitiken spelar en central roll i det goda samhället. Men hur ska den utformas för att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet? Samtal om prioriteringar och vägval för en välfärd värd namnet utifrån LOs välfärdspolitiska program.

Ekonomi

Almedalen: Sverige behöver ett rättvist skattesystem

1 tim

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa?

Almedalen: Avtalspension – vägen till trygga pensioner för alla?

48 min

Vad händer med våra pensioner när extrainbetalningar till avtalspensionen blir vanligare bland vissa grupper på arbetsmarknaden men inte för alla? Riskerar vi då att förstärka den rådande ojämlikheten bland arbetstagare och skapa ett A, B, och C-lag bland våra pensionärer?

Kollektivavtal

Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb

57 min

Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning?

Anställningsvillkor

Almedalen: Otrygg på jobbet till efter 30?

58 min

Vilken syn har unga människor på arbetsmarknaden? Vilka förväntningar har de på de jobb som finns? Är trygga anställningar bara till för folk över 30? Ett tydligt panelsamtal om vilken framtid på arbetsmarknaden de olika politiska partierna vill erbjuda dagens unga.

Välfärd

Almedalen: Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?

1 tim

Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Sida 4 av 131234567...13