Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb

Publicerades den

Längd: 57 min

Område: Kollektivavtal

Kopiera länk för delning

Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning?

Vi behöver ta gemensamt ansvar för att hitta lösningar på stora samhällsutmaningar. Trots en stark arbetsmarknad är det alltför många som har svårt att komma i arbete. LO, Svenskt Näringsliv, Unionen och Regeringen är överens om att införa så kallade etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska etableras på arbetsmarknaden och att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Den som har ett etableringsjobb får en inkomst i nivå med kollektivavtalens lägstalön. Dessutom ska etableringsjobben vara på heltid och normalt leda till en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare. Den anställde ges även möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Etableringsjobben är en helt ny modell för att stimulera anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa. Välkommen att lyssna och ta del av ett samtal om etableringsjobb!

Medverkande:

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Peter Jeppson, vice vd, Svenskt Näringsliv
Martin Linder, ordförande, Unionen
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Moderator: Yonna Waltersson, chefredaktör Arbetet