Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?

Publicerades den

Längd: 59 min

Område: Arbetsmarknad

Kopiera länk för delning

Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas?

Teknisk utveckling är den viktigaste faktorn bakom vår välståndsutveckling. Svensk fackföreningsrörelse har alltid varit positiv till ny teknik och har aktivt bidragit i strukturomvandlingar. Den digitala utvecklingen utgör inget undantag. Men det krävs att den svenska modellen kan leverera trygghet i förändring, en kollektiv riskfördelning och en rättvis fördelning av värden som skapas. En god omställningsförmåga skapas genom möjligheter till livslångt lärande både i och utanför arbetet, med goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Ett inkluderande och jämlikt förhållningssätt – när den digitala tekniken förändrar varje del av ekonomin; hur saker görs, vem som gör och vem som tjänar på dem – behövs för att motverka en potentiell digital klyfta på framtidens arbetsmarknad.

Medverkande:

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion, KTH
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Caroline Söder, vd, TSL
Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handels

Moderator: Jon Andersson, LO