Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Hur kan lärfritids bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

Publicerades den

Längd: 1 tim

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är i dag långtifrån jämlik. Hur kan LOs förslag om lärfritids, med mer stimulerande aktiviteter och där fler elever får möjlighet att vistas, bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

I början av året presenterade LO förslaget om lärfritids. Visionen är att skapa en fritidsverksamhet med fler anställda, mer stimulerande aktiviteter och där fler elever än i dag får möjlighet att vistas. Förslaget är det första konkreta resultatet från LOs jämlikhetsutredning, vars uppdrag är att försöka hitta orsakerna till den ökade ojämlikheten och komma med förslag på hur den ska minska.Under de senaste 35 åren har vi sett en skenande ökning av klyftorna i Sverige. Inkomstskillnaderna har ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land.Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är långtifrån jämlik. Enligt OECD:s återkommande Pisa-undersökningar har familjebakgrundens betydelse för svenska elevers skolresultat ökat över tid. Skolan klarar inte att kompensera de elever som har sämre förutsättningar att klara skolarbetet. Hur kan förslaget om lärfritids bidra till en mer jämlik skola?

Medverkande:

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Socialdemokraterna
Matilda Ernkrans, riksdagsledamot, ordförande Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan i Göteborg

Moderator: Jon Andersson, LO