Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Sverige behöver ett rättvist skattesystem

Publicerades den

Längd: 1 tim

Område: Ekonomi

Kopiera länk för delning

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa?

I den stora skattereformen 1990 var majoriteten av partierna överens om hur det svenska skattesystemet skulle utformas. De övergripande principerna skulle vara enkelhet, enhetlighet och rättvisa. De senaste 25 åren har många och stora avsteg gjorts från dessa grundmål. Samtidigt ställer den demografiska utvecklingen stora krav på en stabil finansiering av välfärden i framtiden. Hur ska utmaningarna i välfärden finansieras framöver? Kan vi återskapa ett långsiktigt hållbart, effektivt och rättvist skattesystem?

Medverkande:

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Ali Esbati, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, Vänsterpartiet
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot i skatteutskottet, Socialdemokraterna
Niklas Wykman, riksdagsledamot i finansutskottet, Moderaterna

Moderator: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO