Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?

Publicerades den

Längd: 1 tim

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Debatten om vinster i välfärden är en av de hetare frågorna inför valet i höst. Men vad handlar frågan om – egentligen? Vad skulle en begränsning av vinstuttaget innebära? Varför har LO och många andra tagit ställning för att dämpa vinstintresset inom skolan och omsorgen? Vilka är de stora praktiska och principiella problemen med vinstuttag och marknadslogik inom skolan och omsorgen? Finns det något som talar för att det skulle räcka med att styra och följa upp verksamheterna hårdare med nya kvalitetsmått?

Hur kan vi säkerställa att välfärden erbjuder mångfald, valmöjligheter och kvalitet för alla människor i hela landet, oavsett utbildning eller inkomst? Hur garanterar vi lika rättigheter och lika möjligheter till utbildning och omsorg med respektive utan vinstbegränsning? Kort sagt: hur kan vi säkerställa alla människors lika värde i välfärden? Välkommen till valårets stora seminarium om en av valets verkliga stridsfrågor! Vi bjuder på riktiga analyser, tydliggör det ideologiska vägvalet – och visar hur frågan påverkar vanligt folk.

Medverkande:

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, fd riksdagsledamot för Moderaterna
Christina Tallberg, ordförande, PRO
Sara Svanlund, vice ordförande, Lärarnas riksförbund
Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Moderator: Daniel Färm, Tankesmedjan Tiden