Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Vi har råd att ta hand om varandra! Välfärd är trygghet för alla

Publicerades den

Längd: 1 tim

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Välfärdspolitiken spelar en central roll i det goda samhället. Men hur ska den utformas för att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet? Samtal om prioriteringar och vägval för en välfärd värd namnet utifrån LOs välfärdspolitiska program.

Alla har rätt till trygghet, oavsett ålder, klasstillhörighet, kön eller var i landet en bor. Välfärden är fundamentet i tryggheten för vanligt folk. Därför måste välfärden finnas när och där vi behöver den. LOs syn på välfärden grundas i vetskapen om att vi har råd att ta hand om varandra. En högkvalitativ och tillgänglig välfärd skapar tillit, framtidstro och trygghet samtidigt som den bidrar till ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning. Välfärden bidrar dessutom till att alla människor får samma möjligheter och rättigheter och är därför en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. På seminariet diskuteras tio punkter för en väl fungerande välfärd.

Medverkande:

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Joa Bergold, utredare LO
Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef Arena Idé

Moderator: Jon Andersson, LO