Facket Direkt
Film!

Hur kan europeiska pelaren för sociala rättigheter öka jämlikheten mellan och inom EU-länderna?

Publicerades den

Längd: 55 min

Område: Jämlikhet

Bädda in filmen på din hemsida

Klyftorna i arbets- och levnadsvillkor inom EU är enorma. Hur kan vi minska dem och öka jämlikheten?

"Konvergens uppåt" talas det om, vad behövs i praktiken? Vad kan EU göra? Fackliga aspekter på förslagen om framtidens EU-samarbete och dess effekter på frågor som lönebildning och arbetstagares rättigheter.

Skillnaderna i arbets- och levnadsvillkor inom EU skapar spänningar och motsättningar. Vad behöver göras för att öka jämlikheten inom och mellan EUs medlemsländer? Hur kan förslagen om det framtida EU-samarbetet och en europeisk pelare för sociala rättigheter bidra till konvergens uppåt?

Vid detta seminarium belyser engagerade personer med bred europeisk erfarenhet och samhällsperspektiv frågor om det framtida EU-samarbetet, förslagen om en europeisk pelare för sociala rättigheter och hur dessa kan påverka vardagen för arbetstagare i Sverige och andra länder, samt effekter på lönebildning och regler kring arbetstagares fria rörlighet.

Medverkande:

Therese Guovelin, förste vice ordförande, LO
Katja Lehto Komulainen, vice generalsekreterare Europafacket ETUC
Sam Hägglund, generalsekreterare European Federation of Building and Wood Workers

Moderator: Ellen Nygren, LO

Hela LOs program i Almedalen 2017