Facket Direkt
Film!

Hur kan klimatpolitiken göras jämlik?

Publicerades den

Längd: 60 min

Område: Jämlikhet

Bädda in filmen på din hemsida

Vinsterna för en utebliven klimatkris kommer alla till del men hur ska kostnaderna för omställningen fördelas?

Facket kräver en rättvis omställning, men vilka är Sveriges utmaningar och hur kan kostnaderna för Sveriges omställning fördelas rättvist?

Att förverkliga Parisavtalets målsättning och begränsa den globala temperaturstegringen är nödvändig för att förhindra en framtida klimatkatastrof. Vinsterna är globala, sociala, ekonomiska och ekologiska. Kostnaderna är i sammanhanget avsevärt lägre men inte obefintliga. Dessutom tvingas vissa grupper, sektorer och regioner att genomföra större omställningar än andra. Utan en rättvis fördelning av dessa kostnader är risken stor att omställningen försvåras.

Vi har sett det i de internationella klimatförhandlingarna och vi ser det särskilt tydligt i USA där president Trump säger att han inte vill riskera jobben och ekonomin i USA till förmån för Obamas klimatlagar. I Sveriges riksdag finns en bred blocköverskridande majoritet för att nå netto-noll utsläpp senast 2045 och minska Sveriges utsläpp med 85 procent. Vad krävs för att nå dit och inom vilka sektorer eller regioner är uppgiften som störst? Hur kommer Sverige att hantera kostnaderna för omställningen?

Medverkande:

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Eva Svedling, 
statssekreterare Utrikesdepartementet (MP)
Matilda Ernkrans, 
riksdagsledamot Jordbruksutskottet (S)
Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO
Tomas With, vice ordförande IF Metall

Moderator: Jon Andersson, LO

Hela LOs program i Almedalen 2017