Facket Direkt
Film!

Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför?

Publicerades den

Längd: 2 tim 10 min

Område: Ekonomi

Bädda in filmen på din hemsida

LO har med hjälp av Niklas Blomqvist, doktorand vid Stockholms universitet, utrett hur Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet beräknar jämviktsarbetslösheten. Syftet är att visa på osäkerheten kring begreppet och peka på att beräkningarna av jämviktsarbetslösheten kan få betydelse för utformningen av den ekonomiska politiken.

Medverkande:

Niklas Blomqvist, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Martin Flodén, vice Riksbankschef
Åsa Olli Segendorf, chef för arbetsmarknad och prisbildning, Konjunkturinstitutet
Thomas Bergman, prognoschef, Finansdepartementet
Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Moderator: Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO

Rapporten Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför? (pdf)