Facket direkt facketdirekt.nu

Loa Brynjulfsdottir about equality and a Global Deal

Publicerades den

Längd: 2 min 6 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Loa Brynjulfsdottir, Head of International Department, LO, The Swedish Trade Union Confederation.