Facket direkt facketdirekt.nu

LOs representantskap hösten 2018

Publicerades den

Längd: 1 tim

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

Johan Ulvenlöv och Sannah Bäcklin redovisade den fackliga valrörelsen 2018 på LOs representantskap.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Antagande av dag- och arbetsordning

4. Val av två ordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare

7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet

8. Förbundsavgifter till LO

9. Motionsbehandling

10. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap

11. Valet 2018

12. Övriga frågor

13. Avslutning