Facket direkt facketdirekt.nu

LOs representantskap våren 2018

Publicerades den

Längd: 1 tim 2 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

LOs ordförande uppmanade förbunden till fortsatt engagemang i valrörelsen vid sitt inledningstal till LOs representantskap.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och
hållbarhetsrapport 2017
10. Revisionsberättelse för 2017
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2017
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Övriga frågor
19. Avslutning