Facket direkt facketdirekt.nu

Nu ska arbetskraftsinvandringen till bristyrken regleras!

Publicerades den

Längd: 45 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta personer med rätt kvalifikationer i Sverige.