Facket direkt facketdirekt.nu

Rudy de Leeuw about equality

Publicerades den

Längd: 49 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Rudy de Leeuw, President of the ETUC, the European Trade Union Confederation.