Facket Direkt
Film!

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige, hur kan vi stoppa detta?

Publicerades den

Längd: 56 min

Område: Jämlikhet

Bädda in filmen på din hemsida

Statistik visar tydligt att antalet misstänkta fall av människohandel för tvångsarbete ökar i Sverige. Vilken roll spelar fackförbund och myndigheter på denna mörka marknad?

En lägesbild ges av situationen kring tvångsarbete i Sverige och hur den uppkommit. Vem bär ansvar och vad kan samhället göra för att komma tillrätta med det som kallas vår tids slaveri? Vilka faller offer för tvångsarbete i Sverige och hur ser lagstiftningen ut? Kan Sverige lära sig av andra europeiska länder för att komma åt denna kriminalitet som växer i omfattning? Vilka är fackförbundens erfarenheter av denna problematik?

Medverkande:

Therese Guovelin, förste vice ordförande, LO
Kajsa Törnqvist-Netz, centralsamordnare Migrationsverket
Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel, Länsstyrelsen Stockholm

Moderator: Jonas Trolle, Polismyndigheten

Arrangör: LO tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm

Hela LOs program i Almedalen 2017