Våra kompisar och grannar – påverkar de våra livschanser?

Sändningen har inte startat.

Våra kompisar och grannar – påverkar de våra livschanser?

Dag: fredag 14 december
Tid: kl. 12.00-13.00

Medverkande:

Julia Boguslaw, LO
Maria Brandén, Stockholms Universitet
Anders Österberg, riksdagsledamot (S)
Anders Rubin, kommunalråd Malmö (S)
Jonas Nygren, Hyresgästföreningen

Kopiera länk för delning
Agenda

Spelar det någon roll var du bor och vilka klasskompisar du har för hur ditt liv kommer att se ut? Vilken inverkan har kompisar och grannar på våra livschanser?

Många av oss lever segregerade liv. Vi träffar ofta personer med samma ekonomiska förutsättningar eller liknande etnisk bakgrund. Boendesegregationen och tudelningen i skolan gör att vi skiktas i grupper som allt mer sällan möts. Vilka konsekvenser får det? Hur påverkas våra liv och jämlikheten i stort?

Seminariet utgår från två nya rapporter om kamrat- och grannskapseffekter som tagits fram av LOs jämlikhetsutredning.

Medverkande:

Julia Boguslaw, rapportförfattare, Fil Dr och LO-ekonom
Maria Brandén, rapportförfattare, Fil Dr, verksam vid Institutet för Analytisk Sociologi, Linköpings universitet, samt vid Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Anders Österberg, ordförande Unga Örnar och riksdagsledamot (S)
Anders Rubin, kommunalråd Skola och Vuxenutbildning, Malmö (S)
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

Moderator: Isabelle Ljungberg, LO

 

 

INKOMNA FRÅGOR
Här visas tittarnas frågor till de medverkande. Svaren ges muntligen i sändningen.

Frågorna ses över av en moderator innan dom publiceras här.
@LOSverige
Twittrat från LO