Facket Direkt

Frågor och svar om etableringsjobb

Arbetsmarknad Varför, hur länge och för vem? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om etableringsjobben.

Publicerad
Uppdaterad
Livsmedelsarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Vad är etableringsjobb?

Fack och arbetsgivare har kommit överens om att ett så kallat etableringsjobb ska löpa på två år, vara på heltid och normalt leda till tillsvidareanställning. Jobbet ska innehålla utbildning på betald arbetstid. Lönen ska vara i nivå med lägsta nivåerna i kollektivavtalen.

Fack och arbetsgivare har tecknat en principöverenskommelse som en majoritet av LO-förbunden står bakom. Vad händer nu?

Nu ska LO inleda diskussioner med regeringen. Framför allt handlar det om att säkra utbildningsplatser för de som får ett etableringsjobb. När förhandlingarna med staten är klara ska förhandlingar om kollektivavtal för respektive förbund inledas och slutas. Vi har ett långt arbete framför oss. Många tuffa frågor behöver lösas.

Vem omfattas av etableringsjobb?

Etableringsjobben är till för personer som behöver en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa. De exakta definitionerna på vem som ska omfattas är något som vi behöver bestämma tillsammans med regeringen. Det finns lagar och regler som påverkar vilka som kan omfattas av statliga subventioner.

Vilka är era viktigaste krav i diskussionerna med regeringen?

Utbildningsinnehållet i etableringsjobben är A och O för LO. Här har vi tydliga skrivningar i avtalet om att fack och arbetsgivare gemensamt ska kräva utbildningsplatser från staten.

I förhandlingarna måste vi också komma ihåg att visssa fackförbund redan har många subventionerade anställningar. Några exempel är Fastighets, HRF och Handels. Etableringsjobb ska leda till bättre ordning på de anställningssubventioner som redan finns idag.

Hur stor blir uppslutningen bland LOs förbund?

Uppslutningen bland LO-förbunden förutsätter bra utbildningsinsatser från staten. Men också att avtalen för respektive bransch utformas på ett sätt att lärlingssystem och dylikt går att kombinera med etableringsjobb.

Kan personer som har tillfälligt uppehållstillstånd få ett etableringsjobb?

Ja. Men LO ställer inga krav på några särskilda regler för uppehållstillstånd för personer med ett etableringsjobb. Nuvarande regelverk ska gälla.