Facket Direkt

LO-projekt 2007-2013

Arbetsmarknad Här presenteras kortfattat de projekt som finansieras av den Europeiska Socialfonden (ESF) där LO-förbunden, avdelningar eller sektioner är projektägare eller projektledare.

Publicerad
Uppdaterad

Projektet KZY-kompetensutveckling (2008 – 2010)

Projektet ägs av två IF Metallavdelningar, Mellersta Norrland och Höga Kusten och genomförs i samarbete med Byggnads i Jämtland/Härjedalen och GS-facket i Mellersta Norrland. Det övergripande syftet med projektet är att höja medlemmarnas kompetens. Ett trettiotal företag är involverade.

Projektet består av flera delprojekt, har genomfört förstudien (cirka 1,3 miljoner kronor) och är igång med genomförandefasen (cirka 18,5 miljoner kronor).

Mer information om KZY-projektet finner du här.

Kontaktpersoner Conny Hansson och Billy Moström.

IF Metall avd 15

Anslag från EU-s socialfond för perioden 2008-01- 2014-01-31 för att genomföra projektet Hållbart arbete. Syftet är att åstadkomma modeller och arbetssätt för att utveckla bättre och effektivare arbetsorganisationer i företagen. Detta ska ske genom kompetensutveckling och lärande i arbetet.

Anslag: 29,7 miljoner

LO- distriktet i Mellansverige

Vägen tillbaka mot ett hållbart arbete

Projektledare: Berit Örtell

Anslag: cirka 20 miljoner

IF-Metalls förbundskontor

Hållbar utveckling och konkurrenskraft

Projektet riktar in sig på att skapa bestående förändring och utveckling av arbetsorganisationen på företagen som leder till att medarbetarna får ett utvecklat arbetsinnehåll.

Projektledare: Angelica Teiffel

Anslag: 10 miljoner

Läs mer:

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf) 

Socialfondens historia i Europa

Socialfondens historia i Sverige

Det utvecklande arbetets historia i LO