Facket Direkt

Begränsa vinst i välfärden

Välfärd

Publicerad
Uppdaterad

Icke vinst-princip

Den första rapporten i LOs välfärdspolitiska utredning syftar till att ta fram förslag till hur en non-profit-princip kan införas i Sverige.

Rapporten är författad av LOs välfärdspolitiska sekretariat som utgjorts av Kjell Rautio, Joa Bergold och Claes-Mikael Jonsson.

Sekretariatets uppgift har varit att i enlighet med LO-kongressen beslut ta fram konkreta förslag till hur en non-profit-princip kan införas inom vård, skola och omsorg.

Lagen om valfrihetssystem

Sekretariatet har även haft i uppdrag att analysera effekterna av lagen om valfrihetssystem (LOV) samt att ge förslag på åtgärder som krävs vid sidan av att avskaffa LOV. Innebörden i non-profit-begreppet kan uppenbarligen variera något.

Rapporten utgör underlag till LO-styrelsens åtgärdsprogram för att begränsa vinsterna i välfärden.