Pressmeddelanden

 • Otillräckliga förslag om företagshälsovården och för långsamt

  -Frågan om företagshälsovård behöver inte utredas mer. Nu behövs det konkreta förslag på åtgärder där det förebyggande arbetet finns med. Förslag måste även tas fram om hur staten ska ge stöd till företagshälsovården med inriktning på medicinska åtgärder i syfte att bedöma och återställa arbetsförmåga samt behov av rehabilitering. Stöd från staten behövs även till åtgärder som leder till ökad forskning och utveckling inom företagshälsovården. 

 • LO i ny rapport: Kvinnor har för låga löner

  En stor majoritet, 86 procent, av alla löntagare anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män. Endast nio procent anser att lönerna är rättvisa. Det framgår av en rapport om synen på löner och löneskillnader som LO presenterar idag. 

 • Regeringen måste ge besked till landets långvarigt arbetslösa

  LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin angående jobb- och utvecklingsgarantin för långvarigt arbetslösa. 

 • Svenskt Näringsliv målar en falsk bild av arbetsmarknaden

  LOs avtalssekreterare Erland Olauson kommenterar medlingsinstitutets rapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006” 

Sida 61 av 611...565758596061