Tal och artiklar

 • EU:s framtid är inte osund konkurrens

  Ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor har ingen framtid.

   

 • SD:s politik slår mot de som behöver välfärden mest

  Vad gör Sverige till ett så bra land? Kanske de ljusa sommarnätterna, den pålitliga husmanskosten eller den vackra naturen?

   

 • Utan hinder för fri rörlighet faller EU

  I stället för att peka finger mot EU-medborgare som tar sig till andra länder för att kunna försörja sina familjer bör vi stoppa oseriösa företag som konkurrerar med usla arbetsvillkor. Utan ett socialt protokoll riskerar EU att falla samman. Det skriver företrädare för den europeiska fackföreningsrörelsen.

   

 • Vi välkomnar förhandlingar om utbildningsjobb

  LO välkomnar att Svenskt Näringsliv i flera delar uppskattar modellen med utbildningsjobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera i en replik.

   

 • LO och Kommunal: Satsa på fler vuxna i skolan

  Elevernas trygghet och känsla av tillhörighet minskar med färre vuxna i skolan. LO och Kommunal vill därför att 20 000 lärar- och elevassistenter anställs under kommande mandatperiod.

   

 • Ekonomin går som tåget – då är det skördetid även för vanligt folk

  Det går bra för Sveriges ekonomi, det föds fler barn, och vi lever allt längre. Samtidigt har många av landets kommuner svårt att finansiera välfärden. Enligt Konjunkturinstitutet kommer kommunerna att behöva höja skatterna kraftigt för att möta de behov som finns i skola, vård och omsorg under de kommande åren.

   

 • Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop

  Vi välkomnar en svensk anslutning till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, skriver Lena Micko, Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius.

   

 • Är 39 kronor i timmen en rimlig lön, Max?

  Vi är förvånade över att ni använder leverantörer för utkörning av mat som står långt ifrån er egen värdegrund, skriver LO, Hotell- och restaurangfacket och Transport i ett öppet brev till restaurangföretaget Max.

 • Välfärden är ingen marknad

  Med de förslag som nu presenterats i Ilmar Reepalus utredning kan viktiga steg tas för att åtgärda de problem som vinstdriften och marknadsexperimenten ställt till med i svensk välfärd, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Therese Guovelin, LO.

   

 • Så kan 50 000 arbetslösa få ett jobb

  Vi är redo att acceptera att arbetsgivarens lönekostnader tillfälligt kommer att behöva avvika från befintliga avtal, för att ge de nyanlända en chans att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt förslag kan tiotusentals få ett första jobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera från LO.

 • Vi kommer inte att ge oss, Almega

  Till skillnad från vad Svenskt Näringsliv vill ge sken av är det LO och dess förbund som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Det skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO i replik till Svenskt Näringsliv.

 • Det är dags att slopa karensdagen – nu

  Den slår orättvist och drabbar i hög utsträckning lågavlönade kvinnor Karensdagen slår orättvist och drabbar i stor utsträckning medlemmarna i de LO-förbund som organiserar kvinnodominerande yrken.

 • Staten behöver öka bidrag till kommunerna

  Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Därför behöver staten kliva in och finansiera mer av välfärden med generella och utjämnande statsbidrag, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

 • Therese Guovelins tal

  "När människor går utan jobb eller utbildning, då slösar vi med mänskliga resurser. Det är först när alla får använda sin fulla potentiell, som våra gemensamma resurser nyttjas bäst". Läs Therese Guovelins Första maj-tal från Södertälje.

 • Torbjörn Johanssons tal

  "Vi kan inte acceptera de ökande klyftorna vi sett i Sverige. Därför ska vi fortsätta vår kamp både för rättvisa löner och för en politik som sätter ökad jämlikhet på dagordningen". Det sa Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare, under sitt Första maj-tal i Skövde.

 • Karl-Petter Thorwaldssons tal

  "Nu duger inget duttande i marginalen. Nu krävs riktig politik och stora reformer. Därför vill vi från LO att regeringen satsar minst 70 miljarder på välfärden under den kommande fyraårsperioden." Det sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Sundbyberg.

 • Berit Müllerströms tal

  ”Det är arbetare som får betala ojämlikhetens pris”. Det sa LOs andre vice ordförande, Berit Mullerström, under sitt Första maj-tal i Lerum och Härryda.

 • Ekströms förslag en fråga för parterna

  REPLIK DN DEBATT 24/4. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström föreslår kortare yrkespaket för att gymnasieungdomar som saknar examen ska komma ut på arbetsmarknaden. Men om förslaget ska få effekt måste parterna få ett mycket större inflytande över utbildningarnas innehåll och genomförande, skriver Therese Guovelin, LO.

 • Ge oss en likvärdig skola för alla

  Oavsett bakgrund, förutsättningar eller bostadsort ska alla elever ha samma chans att lyckas i skolan. Vi kan inte acceptera att skolsystemet misslyckas med att kompensera för elevers skilda grundförutsättningar.

 • Svenskt Näringsliv förvränger sanningen om HRF:s krav

  Svenskt Näringslivs påstående att HRF:s krav går utanför lönenormeringen är helt fel. Det är att förvränga sanningen, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson, LO i en replik på Svenskt Näringsliv.

Sida 1 av 34123456...34