Facket Direkt

Seko sjöfolk - Fartygsmiljöutbildning steg 2

Publicerad
Uppdaterad


Beskrivning

Innehåll:


Fartygssäkerhetslagen, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöavtal, kemiska hälsorisker, försäkringar m.m.

Målgrupp
Deltagarna ska vara förtroendevalda skyddsombud eller huvudskyddsombud, alternativt ha annat uppdrag i skyddskommitté eller klubbstyrelse som rör arbetsmiljöfrågor.

Förkunskapskrav
Seko sjöfolk - Fartygsmiljöutbildning steg 1

Adress
Fjärde Långgatan 48
Göteborg

Lokal
VINGA

Kursanordnare
SEKO Sjöfolk

Ekonomi
Utbildningsarvode (1272 kr per dag, skattepliktigt)

Övrig information
Seko sjöfolk står för resor till och från utbildningen.

Ansök senast 2018-08-06Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information