Facket Direkt

Seko sjöfolk - Grundläggande Förtroendevaldutbildning


Publicerad UppdateradBeskrivning

Innehåll: 


Fackets historia (fördjupad och ej samma som i Medlemsutbildningen), kollektivavtal, arbetsmarknadslagar, försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar, allas lika värde, medlemsrekrytering m.m.

Målgrupp
Alla medlemmar med (eller blivande) fackliga förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.

Förkunskapskrav
Seko sjöfolk - Medlemsutbildning

Adress
Fjärde Långgatan 48
Göteborg

Lokal
VINGA

Kursanordnare
SEKO Sjöfolk

Ekonomi
Utbildningsarvode (1272 kr per dag, skattepliktigt)

Övrig information
Seko sjöfolk står för resor till och från utbildningen.

Ansök senast 2018-07-23Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information