Facket Direkt

Seko sjöfolk - Introduktionsutbildning

Publicerad
Uppdaterad


Beskrivning

Denna utbildning är till för alla som arbetar inom Seko sjöfolks avtalsområden. Det är alltså inget krav att vara medlem i Seko för att gå utbildningen. För att delta behövs inga förkunskaper.


Syftet med introduktionsutbildningen är:


Meningen med vår förening


Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats 


Innehåll:


Kollektivavtalet, försäkringar, en liten inblick i aktuella lagar, opinionsbildningsarbete m.m.


Övrigt:


Deltagare ska söka den utbildning som är närmast bostadsorten, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Helsingborg.

Målgrupp
Alla som arbetar inom Seko sjöfolks avtalsområden

Kursanordnare
SEKO Sjöfolk

Kostnad
Vi står för utbildningen, lokal och förtäring (fika och lunch).

Ekonomi
Utbildningsstipendium (864 kr, skattefritt)

Övrig information
Seko sjöfolk står inte för resor till och från utbildningen.

Ansök senast 2018-02-27



Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information