Facket direkt facketdirekt.nu

Almedalen: Ökad jämlikhet mellan stad och land - hur får vi en bra välfärd i hela landet?

Seminarium Det är en grundläggande princip att människor ska få ta del av en välfärd som är likvärdig, oavsett var man bor i landet. Välfärdens kvalitet och finansiering är central jämlikhetsfråga. Hur kommer vi till rätta med välfärdsunderskottet? Och hur fördelar vi kostnaderna rättvist?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Syftet med den kommunala utjämningen är att skillnader i kommunalskatt ska spegla olika nivåer av effektivitet, service och avgifter. Utan utjämningssystemet skulle skillnaderna mellan kommunerna vad gäller välfärdens kvalitet och omfattning vara mycket stora. Men i dag finns samtidigt tydliga strukturella skillnader: skatten är högre i mindre tätbefolkade kommuner och i kommuner där medborgarnas inkomster är lägre. Hur gör vi systemet mer rättvist?

Frågan om välfärdens finansiering och kvalitet är särskilt angeläget mot bakgrund av att kommunernas ekonomiska situation generellt kommer att försämras framöver, när andelen unga och äldre i befolkningen ökar. Att låta kommunerna och landstingen ensamma möta de demografiska förändringarna med höjda kommunalskatter riskerar att leda till ökad ojämlikhet. Vilken roll och ansvar har staten för finansieringen av välfärden?

Medverkande:

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Marika Lindgren Åsbrink, projektledare LOs Jämlikhetsutredning
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog (S)

Moderator: Isabelle Ljungberg, LO

Dag: måndag 1 juli
Tid: kl. 12.15-13.15
Plats: Cramérgatan 2, Visby

Seminariet direktsänds i LO Play

Hantering av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera om att vi på våra arrangemang fotograferar, filmar och gör ljudupptagningar som används på LOs hemsida/sociala medier. Vi gör det för att fler ska kunna ta del av LOs arrangemang och som en del av LOs opinionsbildning. Om du har invändningar mot hur vi hanterar personuppgifter, kontakta LOs dataskyddsombud. Läs mer om LOs hantering av personuppgifter.