Facket direkt facketdirekt.nu

Kvinnlig fägring och machokultur?

Seminarium Måndag 16 april släpper LO rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar". Samma dag ställs fack och arbetsgivare till svars i ett seminarium: vad krävs, fackligt och politiskt, för att motverka sexuella trakasserier på LO-förbundens arbetsplatser?


Publicerad Uppdaterad

  • Hur vanligt är sexuella trakasserier?
  • Vilka löper störst risk att bli utsatta?
  • Skiljer sig typen av trakasserier åt mellan mans- och kvinnodominerade branscher?
  • Vad krävs, fackligt och politiskt, för att motverka sexuella trakasserier på LO-förbundens arbetsplatser?

Dag: Måndag 16 april
Tid: kl 14.00-15.30 
Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande:

Joa Bergold, utredare och rapportförfattare, LO 
Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

Panel: 
Per Holmström, andre vice ordförande, Kommunal 
Maria Nyberg, enhetschef, Handels 
Tomas With, vice ordförande, IF Metall 
Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna

Moderator: Lina Stenberg, kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden

Seminariet sänds i LO Play